szkolnictwo wyższe i biznes

Dlaczego strated?

Nie da się osiągnąć sukcesu bez odpowiedniego planowania. Nie da się zarządzać skomplikowaną organizacją, jeśli się nie ma dalekosiężnych planów. Dlatego tak ważna w działaniu jest strategia. Szkoły wyższe, nawet te najstarsze, muszą myśleć o przyszłości. Muszą nie tylko poddawać się zachodzącym zmianom, ale przede wszystkim odpowiedzialnie tę przyszłość kształtować. Dlatego właśnie jest Strated: to jest miejsce poświęcone temu, jak ważna jest strategia dla organizacji i jak odpowiednia edukacja może pomóc w strategicznym działaniu.
O nas

Oferujemy kompleksowe usługi doradcze i eksperckie dotyczące funkcjonowania instytucji szkolnictwa wyższego oraz biznesu.

Projekty naukowe

Prowadzimy badania naukowe i projekty międzynarodowe z zakresu doradztwa strategicznego, wsparcia organizacyjnego i wsparcia profesjonalnego rozwoju nauczycieli akademickich.

Ekspertyzy

Mamy 10-letnie doświadczenie w opracowywaniu ekspertyz na zamówienie, analiz, audytów.

Publikacje

Mamy udokumentowany dorobek publikacyjny w obszarze badania i wprowadzania zmian w szkolnictwie wyższym.

W czym się specjalizujemy?

W Strated zajmujemy się strategią dla edukacji i edukacją dla strategii. Pracujemy w czterech głównych obszarach.

Misją Strated jest zwiększanie potencjału organizacyjnego i wspieranie w dążeniu do doskonałości poprzez dostarczanie najlepszych strategicznych rozwiązań. Oferujemy kompleksowe usługi doradcze i eksperckie dotyczące funkcjonowania instytucji szkolnictwa wyższego oraz biznesu. Zapewniamy najwyższą jakość naszych usług naszym Klientom w zakresie wieloaspektowego wsparcia instytucji szkolnictwa wyższego oraz działania biznesu. W innowacyjny sposób łączymy naukę z biznesem. Nasza oferta współpracy dotyczy doradztwa strategicznego, wsparcia organizacyjnego, wsparcia profesjonalnego rozwoju nauczycieli akademickich i prowadzenia badań naukowych i projektów międzynarodowych w wyżej wymienionych obszarach.

 • Doradztwo strategiczne

  analizy strategiczne i scenariusze postępowania; strategia rozwoju uczelni/biznesu w oparciu o analizę rynku i klienta; audyt strategiczny (przed decyzją o przystąpieniu do fuzji, konsorcjum, federacji czy połączenia z inną uczelnią); opracowanie projektu i wdrożenia restrukturyzacji uczelni

 • Wsparcie organizacyjne

  zarządzanie zmianą w uczelni; przywództwo uczelniane (doskonalenie kompetencji menedżerskich); przygotowanie ścieżek rozwoju uczelnianego: od rekrutacji nauczycieli akademickich, oceny pracy, rozmów oceniających, systemu motywacyjnego, po zwalnianie nauczycieli akademickich

 • Wsparcie rozwoju nauczycieli akademickich

  doradztwo w przygotowaniu do osiągnięcia kolejnych stopni i tytułu naukowego; ukierunkowany profesjonalny rozwój nauczycieli akademickich ze stopniem doktora

 • Projekty naukowe

  konsultacje w zakresie wyboru problemu badawczego w naukach społecznych, przygotowania projektów badań naukowych, sporządzenia wniosków o dofinansowanie badań naukowych ze źródeł zewnętrznych; przygotowanie sprawozdań z badań, wystąpienia konferencyjne

Nasz zespół

Nasz zespół tworzą trzy osoby: Justyna M. Bugaj, Radosław Rybkowski i Marek Szarucki. Charakteryzuje nas ponad 10 lat pracy eksperckiej i szkoleniowej w kraju i za granicą. Dzięki niej poznaliśmy dokładnie potrzeby i wyzwania stające przed instytucjami szkolnictwa wyższego i nauki; wypracowaliśmy własne metody działania i kompleksowe sposoby wsparcia funkcjonowania uczelni. Postanowiliśmy razem współpracować tworząc spółkę, by móc podzielić się naszym różnorodnym doświadczeniem i pomagać wszędzie tam, gdzie nasza wiedza, kompetencje i inspiracje są niezbędne. Jesteśmy profesjonalistami, co powoduje, że potrafimy znaleźć rozwiązanie nawet w najtrudniejszej sytuacji organizacyjnej. Łatwość nawiązywania kontaktu i umiejętność przekazywania wiedzy pozwala nam na zapewnienie skutecznego wsparcia.
Justyna Bugaj
Justyna Bugaj
Marek Szarucki
Marek Szarucki

Kalendarz

Zobacz jakie planujemy wkrótce wydarzenia
Nie odnaleziono wydarzeń!

BLOG