15 października, 2018

Projekty naukowe

Dotychczas zajmowaliśmy się badaniami w następujących obszarach:

  • zarządzanie strategiczne w uniwersytecie,
  • strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • motywy tworzenia mikroprzedsiębiorstw,
  • dobór metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania.

Obecnie prowadzimy projekt dotyczący: „Modelu systemu zarządzania w uniwersytecie przyszłości”.