Statutowy wstrząs

1 sierpnia bieżącego roku Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, którą Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego od dłuższego czasu określało jako Konstytucję dla Nauki. Inaczej niż miało to miejsce w przypadku reformy wprowadzanej przez minister Barbarę Kudrycką, nie jest to jedynie nowelizacja (choćby i znacząca), ale zupełnie nowa ustawa, której zadaniem jest uregulowanie
-> Continue reading Statutowy wstrząs