3 października, 2018

Warsztaty

W końcu, po przedłużających się i niezawinionych problemach StratEd może zaprosić na warsztaty i szkolenia!

Wprowadzone zmiany w systemie nauki i szkolnictwa wyższego, obejmujące tak ramy prawne funkcjonowania poszczególnych uczelni, jak i zasady i praktyki działania w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych (w tym – transferu do biznesu rozwiązań z zakresu zarządzania) sprawiają, że Państwa oczekiwania są mocno zróżnicowane. Z tego względu polecamy przede wszystkim szkolenia indywidualne oraz zamknięte, dostosowane do aktualnych i bardzo konkretnych państwa potrzeb.

W StratEd wykorzystujemy zarówno tradycyjne metody szkoleniowe charakterystyczne dla pracy z małą grupą, dyskusji problemowych, mentoringu czy coachingu, jak i nowoczesne, takie jak design thinking, team building, problem-based learning (PBL) czy grywalizacja. W zależności od tematu warsztatów używamy również wspomagającego oprogramowania i krótkich filmów. Wykorzystujemy techniki coachingu akademickiego, który zapewnia indywidualne podejście i większą skuteczność w przypadku rozwoju unikatowych kompetencji np. przywództwa w szkolnictwie wyższym czy profesjonalnego rozwoju po uzyskaniu doktoratu. Wszystkie nasze warsztaty prowadzone są w interaktywny, mocno angażujący uczestników sposób. Warsztaty odbywają się w dogodnej komunikacyjnie lokalizacji. Zapewniamy catering dostosowany do preferencji uczestników.

Obowiązująca od 1 października tego roku Konstytucja dla Nauki, nakłada na władze uczelni obowiązek przygotowania i przeprowadzenia wielu trudnych zmian strategicznych. W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa cykl warsztatów specjalnie dostosowanych do czekających wyzwań, który zatytułowaliśmy – 3S: Statut, strategia, struktura – zarządzanie strategiczne i uwarunkowania prawne.

Jeśli tylko oczekujecie Państwo jakiegokolwiek wsparcia, wyjaśnienia, wytłumaczenia – to prosimy o kontakt. Wszelkie dane – podane są poniżej.

Serdecznie zapraszamy!