12 października, 2018

Ekspertyzy

Zajmujemy się przygotowaniem ekspertyz i raportów na zlecenie. Specjalizujemy się w diagnozowaniu problemów dotyczących instytucji szkolnictwa wyższego mających swoje źródło nie tylko w mikro i makro otoczeniu uczelni. Możemy przygotować opis relacji z interesariuszami, jak również analizę problemów wewnętrznych z rekomendacjami dotyczącymi wdrożenia proponowanych rozwiązań. Do przykładów naszych aktywności w tym obszarze można zaliczyć:

 1. Opracowanie naukowej ekspertyzy w formie studium przypadku dotyczącego szkolnictwa zawodowego w Hiszpanii i w Szwecji oraz przygotowanie rekomendacji dla ścieżki rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich w polskim wyższym szkolnictwie zawodowym
 2. Opracowanie systemu dokumentacji osiągnięć studenta zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym
 3. Wybór światowych praktyk programów lojalnościowych dla absolwentów możliwych do wdrożenia w warunkach polskich uczelni – kompendium, J. Bugaj, R. Rybkowski, na zlecenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014; http://kuznia7.ue.wroc.pl/wp-content/uploads/2015/06/raport_Rybkowski-i-Bugaj.pdf
 4. Zarządzanie jakością kształcenia na przykładzie pięciu krajów, dokument wewnętrzny, J. Bugaj, R. Rybkowski, na zlecenie Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013; (dokument wewnętrzny)
 5. Raport IUFRO Learning Initiative 2013, dokument wewnętrzny na zlecenie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW); J. Bugaj, Z. Litwin, Warszawa 2013
 6. Ocena możliwości adaptacji rozwiązań programów lojalnościowych w warunkach polskich uczelni. Programy lojalnościowe – raport zbiorczy. J. Bugaj, R. Rybkowski, G. Bryda, na zlecenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013; http://www.kuznia7.ue.wroc.pl/k7/images/materialy/poz%204.pdf
 7. Programy lojalnościowe kierowane do absolwentów uczelni – przegląd rozwiązań europejskich. J. Bugaj, R. Rybkowski, A. Fedaczyńska, G. Bryda, na zlecenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; http://www.kuznia7.ue.wroc.pl/images/raporty/programy_lojalnosciowe.pdf
 8. Opracowanie narzędzia pozwalającego na identyfikację i propozycję uzupełnienia braków w kompetencjach społecznych absolwentów uniwersyteckich studiów leśnych. Dokument wewnętrzny dla SGGW; J. Bugaj, M. Frankowicz, A.Fedaczyńska
 9. Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto, ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. J. Bugaj, R. Rybkowski, A. Lis, Z. Godzwon, M. Pilch; http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/infrastruktura_i_srodowisko/ewaluacja/wplyw_szkolnictwa_wyzszego_na_pkb_040712_1.pdf
 10. Modele zarządzania uczelniami w Polsce; pod red. M. du Vall, pozostali współautorzy: R. Batko, J. Bugaj, M. Flasiński, M. Frankowicz, Z. Godzwon, M. Hulicka, P. Jedynak, L. Korporowicz, A. Mania, T. Marek, I. Mika, M. Próchnicka, R. Rybkowski, T. Skarbek; http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/Finansowanie/fundusze_europejskie/PO_KL/Projekty_systemowe/20110520_Raport_koncowy_Modele_zarzadzania_uczelniami_w_Polsce.pdf
 11. Kompetencje opiekunów praktyk – rezultaty projektu PROCERTU, w: Poradnik dla opiekunów praktyk zagranicznych organizowanych w programie Erasmus, Bugaj J., Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2010; http://www.bwz.uw.edu.pl/nowa/wp-content/uploads/2010/01/SMP_poradnik.pdf; [dokument elektroniczny]
 12. Analiza jakościowa i ilościowa Indywidualnych Planów Rozwoju (IPRów), projekt badawczy, dokument wewnętrzny, przygotowany dla jednej z publicznych uczelni polskich; 2010
 13. Kształcenie skoncentrowane na studentach tzw. Student Centered Learning; http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/Finansowanie/fundusze_europejskie/PO_KL/KRK/20110201/20110201_Bugaj.pdf
 14. Analiza porównawcza modeli zarządzania finansami w polskich uczelniach na tle modeli zagranicznych; kierownik projektu E. Okoń – Horodyńska, analiza międzynarodowych uczelnianych systemów finansowych; J.Bugaj, Z. Godzwon, M. Hulicka, I. Mika, T. Sierotowicz, R. Wisła;
 15. Opracowanie małopolskich standardów usług edukacyjno-szkoleniowych; na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie; kierownik projektu G. Prawelska–Skrzypek; współautorzy: R. Batko,J. Bugaj, M. Frankowicz, Z. Godzwon, J. Lackowski, M. Kocurek, M. Próchnicka, I. Wachna –Sosin; http://www.pociagdokariery.pl/Lists/WUPArticles/Attachments/56/Ma%C5%82opolskie%20Standardy%20Us%C5%82ug%20Edukacyjno%20-%20Szkoleniowych.pdf
 16. Analiza opisująca Krajowe Ramy Kwalifikacji w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego; kierownik projektu M. Frankowicz; współautorzy J. Bugaj, G. Bryda, M. Domańska, Z. Godzwon, J. Mirecka, J. Urbanik, M. du Vall; http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/Finansowanie/fundusze_europejskie/PO_KL/20100415_EXQF_FCO_N.pdf
 17. Opracowanie analiz opisujących systemy zapewnienia jakości kształcenia w europejskim obszarze szkolnictwa wyższego, kierownik projektu M. Frankowicz; współautorzy: J. Bugaj, G. Bryda, M. Domańska, Z. Godzwon, J. Mirecka, J. Urbanik; http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/Finansowanie/fundusze_europejskie/PO_KL/20100415_raport_koncowy_QA_MF.pdf